Voeding

Borstvoeding

Borstvoeding is de beste voeding voor een baby. Ook heeft borstvoeding geven voordelen voor de moeder. Daar zijn verschillende redenen voor.

  • Borstvoeding bevat alle voedingsstoffen die nodig zijn voor de groei en ontwikkeling van kinderen inde eerste 6 maanden.
  • Borstvoeding beschermt de baby tegen ziekten.
  • De hoeveelheid en samenstelling van de borstvoeding wordt vanzelf afgesteld op de behoefte van het kind.
  • Borstvoeding beperkt bloedverlies bij de moeder na de bevalling.
  • Borstvoeding maakt het makkelijker om na de bevalling weer op gewicht te komen.Borstvoeding zorgt voor een band tussen moeder en kind 

Hoe lang geef je borstvoeding?

Een baby profiteert het meest als het tenminste 6 maanden borstvoeding krijgt, maar elke week telt. Na zes maanden zijn ook vaste voedingsmiddelen nodig voor de verdere groei en ontwikkeling van het kind.

Tot wanneer borstvoeding nodig is, daarover verschillen de meningen. De World Health Organization (WHO) zegt het volgende:"Exclusieve borstvoeding is aanbevolen tot de leeftijd van 6 maanden, daarna moeten er naast de borstvoeding vaste voedingsmiddelen worden geïntroduceerd. Met borstvoeding kan worden doorgegaan tot de leeftijd van 2 jaar of langer."

Onze organisatie is borstvoedingsgecertificeerd volgens de normen van WHO/UNICEF en besteed veel aandacht aan borstvoeding.Tijdens de intake wordt de vragenlijst die u ontvangen heeft bij het info-pakket met u doorgenomen.

Waarom is borstvoeding zo belangrijk?
Ten eerste is het een goed begin voor de band tussen moeder en kind, als de baby binnen een uur na de bevalling aangelegd wordt is dat een zeer speciaal moment. Het beschermd de baby tegen allerlei ziektes zoals o.a. allergieën en overgewicht.Onze kraamverzorgenden informeren u graag over alle voordelen van borstvoeding.

Al onze kraamverzorgenden zijn geschoold en worden jaarlijks bijgeschoold door ervaren lactatiekundige.

Wij werken volgens de 10 vuistregels van stichting Zorg voor Borstvoeding.

Een paar kenmerken van deze vuistregels zijn:

  • Moeders worden binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen met borstvoeding geven.
  • Borstvoeding wordt op verzoek nagestreefd.
  • Rooming inn : moeder en kind mogen dag en nacht bij elkaar op een kamer blijven.
  • Als uw baby borstvoeding geeft adviseren wij geen speen of fopspeen.

Borstvoedingsinformatieavond:
Goede voorlichting en voorbereiding is belangrijk voor het welslagen van de borstvoeding. Daarom wordt er eens in de 4-6 weken een informatieavond gegeven bij de verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer Hillegom. Voor meer informatie klik hier

Lactatiekundige

Wat is een lactatiekundige?

Een lactatiekundige is deskundig op het gebied van borstvoeding. Zij hebben een specialistische opleiding gevolgd specifiek over borstvoeding.

Lukt het borstvoeding geven niet of niet zoals je zou willen? Of doet het pijn?
Blijf er niet mee zitten en schakel tijdig hulp in.
De eerste periode kun je met vragen terecht bij je kraamverzorgende of verloskundige, daarna bij het consultatiebureau. Ook de lactatiekundige kan je helpen.

Lactatiekundige met wie Het kraamkloppertje samenwerkt:
Je kunt bij haar terecht met al je vragen en /of een consult.

Patricia Knook- de Geus
Telefoonnummer:  06-30113850
info@borstvoedinghaarlemmermeer.nl
www.borstvoedinghaarlemmereer.nl