Kraambureau Het kraamkloppertje werkt sinds 1 juli 2013
met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldcode
Voor meer informatie zie : 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld