Gespecialiseerde kraamzorg van het kraamkloppertje

Naast de reguliere kraamzorg kunnen jullie ook bij Het kraamkloppertje terecht voor
gespecialiseerde kraamzorg.

Bij gespecialiseerde kraamzorg kun je denken aan:

  • de zorg voor een te vroeg geboren kindje
  • de zorg voor een cliënt waarvan het kindje voor of kort na de geboorte is overleden
  • de zorg voor een moeder met een specifieke indicatie
  • de zorg voor een kindje met een handicap
  • de zorg voor een meerling
  • de zorg voor een adoptiekindje

Zorg voor een adoptiekindje

Wanneer ouders een kindje hebben geadopteerd staan ze vaak niet stil dat ze nog in aanmerking
kunnen komen voor kraamzorg. Juist voor deze groep kan kraamzorg heel belangrijk zijn.
Het kraamkloppertje helpt ook deze gezinnen bij de start van dit bijzondere ouderschap.

(Neem vooraf contact met je zorgverzekeraar op om zeker te zijn dat deze vorm van zorg vergoedt
wordt).

De zorg voor een cliënt waarvan het kindje voor of kort na de geboorte is overleden

Het is een zeer ingrijpende gebeurtenis wanneer je kindje voor of kort na de geboorte overlijdt. Juist
in deze bijzondere situatie is het fijn als je kunt rekenen op hulp waar je op dat moment behoefte aan
hebt.Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld  opvang, verzorging en ondersteuning van jou, je partner
en eventuele kinderen.

De zorg voor een kindje met een handicap
Wanneer je bevallen bent van een kindje met een handicap, dan verblijven jullie de eerste periode in
het ziekenhuis. Bij thuiskomst is de wettelijke termijn voor kraamzorg (tot maximaal 10 dagen na de
bevalling) meestal al voorbij , terwijl juist in die situaties bij thuiskomst ook nog behoefte aan extra
hulp is. Het kraamkloppertje biedt gespecialiseerde hulp en zorg, afgestemd op de aard van de
beperking.

De zorg voor een te vroeg geboren kindje
Als je kindje te vroeg geboren wordt, gebeurt het vaak dat je  wat langer in het ziekenhuis moet
blijven. Om die reden kan het zijn dat bij thuiskomst de wettelijke termijn voor kraamzorg
(tot maximaal 10 dagen na de bevalling) al voorbij is. Toch kan het prettig zijn om kraamzorg te
ontvangen om de overgang van ziekenhuis naar de thuis-situatie soepel te laten verlopen. Deze vorm
van zorg wordt ook wel couveuse nazorg genoemd. Onze kraamverzorgende helpen je graag en zijn
ook geschoold om deze vorm van zorg te kunnen beiden. Het is wel verstandig om in deze specifieke
situatie contact op te nemen met je zorgverzekeraar en je te laten informeren over de hoeveelheid
uren kraamzorg die je eventueel nog mag ontvangen. Als je wilt kunnen wij daar bij helpen.

De zorg voor een moeder met een specifieke indicatie
In sommige situaties kan van tevoren ingeschat worden dat de zorg voor het gezin extra aandacht en
hulp nodig heeft wanneer er een kindje geboren is. Zo kan een goede start gemaakt worden voor
moeder én kind. Deze extra zorg is vooral geschikt voor moeders met een lichamelijke handicap,
tienermoeders, moeders met een psychiatrische diagnose of voor moeders met een alcohol- of
drugsprobleem.

De zorg voor een meerling
De geboorte van een meerling is mooie bijzondere belevenis die  voor veel ouders vooral praktische
vragen op roept.  Onze kraamverzorgenden geven allerlei nuttige tips en adviezen, gericht op de
verzorging van jullie kindjes.