Logo Slimmer zwanger

Wat is Slimmer Zwanger

Uit meer dan 25 jaar wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ongezonde voedings- en leefstij-
lgewoonten van de vrouw èn de man met kinderwens bijdragen aan een kleinere kans op
zwangerschap. Deze ongezonde gewoonten van de vrouw dragen ook bij aan een slechtere
groei van het kind tijdens de zwangerschap, een hogere kans op aangeboren aandoeningen en
meer problemen rondom de bevalling. Inmiddels weten we ook dat een slechter groei van het
kind in de zwangerschap gevolgen heeft voor de gezondheid later. Echter, iedereen weet dat
het heel moeilijk is om zelf ongezonde gewoonten te veranderen.

Om die reden is www.slimmerzwanger.nl ontwikkeld. Het is een persoonlijk coachingsprogramma
gericht op het verbeteren van (on)gezonde voedings- en leefstijlgewoonten. Door de screening
via de website op de mobiele telefoon of computer wordt u bewust gemaakt van uw voedings- en
leefstijlgewoonten. Tegelijk krijgt u ook persoonlijke informatie en adviezen. Vervolgens wordt u
door de persoonlijke coaching via uw mobiele telefoon gestimuleerd om de ongezonde gewoonten
te veranderen én de gezonde gewoonten te blijven volhouden.

Het uiteindelijke doel van www.slimmerzwanger.nl is om de kans op zwangerschap te vergroten,
de problemen tijdens de zwangerschap te verminderen, en ook de kansen op een normale bevalling
en het krijgen van een gezond kind te vergroten.

Slimmer zwanger 3

Hier kunt u zich aanmelden!

Hoe ziet de persoonlijke screening en coaching eruit?

 • Na aanmelding vindt een eerste persoonlijke screening plaats van de vrouw én of man aan
  de hand van de vragen, die u op de website van de mobiele telefoon of computer invult.
 • De vragen hebben betrekking op uw leeftijd, body mass index (gewicht en lengte) en 9
  voeding- en 5 leefstijlgewoonten (voor de man 4).
 • Aan de hand van uw voeding- en leefstijlgewoonten wordt een persoonlijke risicoscore
  berekend.
 • De risicogewoonten worden met behulp van beslisregels gekoppeld aan het persoonlijke
  coachingsprogramma om de ongezonde gewoonten te verbeteren en de gezonde gewoonten
  te ondersteunen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van SMS en E-mail op uw mobiele telefoon.
 • Na de eerste screening aan het begin van het coachingstraject, vinden er nog 4 dezelfde
  screeningen plaats elke keer na 6 weken. Het persoonlijke coachingsprogramma past zich
  aan uw situatie aan (zwangerschap) om u zoveel mogelijk -op-maat- te blijven coachen.
  Op elk ander gewenst moment kunt u altijd zelf nog een extra screening (zelftest) uitvoeren.
  Echter, de coaching past zich in dat geval niet aan.

Slimmer-Zwanger_FoliumzuurSlimmer_zwanger_zelftestSlimmer_Zwanger_resultatenSlimmer_Zwanger_zorgpadSlimmer_Zwanger_zorgpad

 

Hoe zit het met de vergoedingen?

Alle verzekeraars van Achmea, zoals Zilveren Kruis, Avero, Agis, Interpolis en FBTO, vergoeden
aan cliënten/patiënten een abonnement op Slimmer Zwanger.

Vanaf 10 augustus 2012 vergoed Achmea voor iedereen een abonnement op Slimmer Zwanger.
Dus voor zowel Achmea-verzekerde en niet-Achmea verzekerde cliënten/patiënten.