Geboorte aangifte

Na de geboorte van jullie kindje is het belangrijk dat er binnen 3 werkdagen aangifte wordt gedaan bij
de Burgerlijke Stand  van de gemeente waar hij of zij geboren is.

Het kan zijn dat het in een andere gemeente is dan de gemeente van jullie wonen. (Bijvoorbeeld als
je in een ander ziekenhuis bevalt buiten de eigen gemeente).

Iedereen die aanwezig is geweest bij de bevalling mag aangifte doen. Vaak zijn het de vaders die
aangifte doen en dat is toch vaak een bijzonder moment. Om aangifte te doen heb je een geldig
identiteitsbewijs nodig en indien van toepassing jullie trouwboekje. Om er zeker van te zijn dat de
aangifte goed verloopt doen jullie er goed aan om de naam van jullie kindje, geboorte datum en de
geboortetijd op te schrijven en dat mee te nemen naar de aangifte. Zo weet je zeker dat jullie kindje
goed ingeschreven staat bij de gemeente.