Kosten

Voordat je bij ons inschrijft is het goed om contact op te nemen
met je zorgverzekeraar en je voorkeur voor ons kraambureau "Het kraamkloppertje" uit te spreken.
Als je namelijk geen voorkeur aangeeft, bepaalt de zorgverzekeraar zelf welke kraamorganisatie je
gaat begeleiden tijdens de kraamperiode.

Kraamzorg valt in Nederland onder de basisverzekering. Dat betekent dat alle kosten voor de
geïndiceerde kraamzorguren, inschrijving, intake en partusassistentie door je zorgverzekeraar worden
vergoed behalve de wettelijke eigen bijdrage.

De maximale tarieven voor kraamzorg worden jaarlijks vastgesteld door het College Tarieven Gezond-
heidszorg. Volgens Landelijk Indicatieprotocol wordt minimaal 3 uur zorg per dag in rekening gebracht.

In 2019 geldt voor elke verzekerde een eigen bijdrage van € 4,40 per uur. Als je aanvullend verzekerd
bent kun je, in de meeste gevallen, de eigen bijdrage via je zorgverzekeraar terugkrijgen.

Overzicht kosten

  • Uur kraamzorg € 49.69
  • Inschrijving € 46.09
  • Intake thuis € 69.12
  • Intake telefonisch € 23.06
  • Partusassistentie € 92.18