terug

Persbericht

Convenant Kraamzorg Netwerk Noord-Holland-zuid

Op 7 februari 2014 te Amstelveen zijn de handtekeningen gezet onder het Convenant Kraamzorg Netwerk
Noord-Holland-zuid. De doelstelling van het convenant is onder meer het realiseren van één regionaal
aanspreekpunt voor ketenpartners in de geboortezorg, met betrekking tot de kraamzorg in de regio.
Het uiteindelijke doel van het convenant is het bevorderen van de kwaliteit in de zorgketen van
geboortezorg
.

Aanleiding tot het sluiten van het convenant is de maatschappelijke discussie met betrekking tot de wijze waarop
de geboortezorg in Nederland moet worden georganiseerd, in het bijzonder rondom de bevalling.

Er is sterke behoefte aan afstemming van zorginhoudelijke zaken rondom geboortezorg. De kraamzorgorganisaties
zullen gevraagd worden hier een standpunt over in te nemen teneinde de ketenzorg en de continuïteit van zorg in
de regio te versterken.

Dit is in het belang van zowel de verwijzers (verloskundigen) als de cliënten van de deelnemende organisaties uit
deze regio.

Overzicht van alle partners die tot nu toe het convenant hebben getekend zijn: De Kraamvogel, Kraamzorg de Waarden,
ZiNkraamzorg, Geboortecentrum Wonderwereld Kraamzorg en Het Kraamkloppertje. Alle kraamzorgorganisaties die
voldoen aan de gestelde (kwaliteits)eisen en randvoorwaarden, kunnen aansluiten bij het netwerk.